Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2016 17:06, số lượt xem: 1249

Nhìn thấy hoa Mai nở trái mùa
Mai vàng qua khắc lại đơm hoa?
Âm thầm than thở, sao than thở
Tự khắc tâm sâu đượm nỗi sầu!
Là do đất trời ngăn cách trở,
Cho đoá Mai kia nở trái mùa?
Níu kéo thời xuân sao đã muộn
Để cánh hoa rơi nhuỵ cũng tàn.

Cảm hứng khi nhìn thấy chậu hoa mai vàng bung nở nghịch mùa.