Đăng ngày 22/06/2018 00:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/07/2018 16:14, số lượt xem: 178

Gợn hình thu bóng ngã xăm trời,
Khối mảnh tình đời cứ lả lơi.
Đỗi thuần đơn nghĩ thầm thì chút,
Lá hoa tầm lã buồn rả rơi.
Giọt nước mưa sang hạ thu chớp,
Lấm tấm một hai suối ngã hơi.
Sơn cao thiên khoảng xanh cao vút,
Thì thào đôi chút cũng tả tơi.

Mùa thu đi qua từng ngày một cách nhẹ nhàng đến thấu nỗi lòng