Rừng nguyên sinh
Cây chò nghìn tuổi
Cành xanh
Không trổ hoa
Cành khô
Uống giọt sương đêm
Buông giữa trời
Chùm phong lan phi điệp.
Từ đấy
Trong mục nát của cây
Buớm xoè cánh tay.