Mùa xuân như gái chưa chồng,
Thảo thơm, sung mãn, mặn nồng hồn nhiên.
Mùa xuân đáo để là em
Trái tim có lúc sóng nghiêng lệch trời!
Mùa xuân như một cuộc chơi
Sắc hương mấy giọt chưa mời đã say.
Đong đưa ngọn gió hây hây
Tần ngần khuy áo… gió bay qua cầu?
Mùa xuân mắt nhớ thật sâu
Hoa đào đỏng đảnh vương đầu người qua.
Trẻ trung trời đất cho ta
Thời gian đòi lại. Thế là ước mong
Mùa xuân như gái không chồng
Có bao nhiêu vẫn là không có gì!
Người ơi, hoa bẻ mang đi
Để mình ta với xanh rì trời xanh.


Xuân 2000