Cơn mê chảy qua men rượu
Con chữ kết tủa tâm tư
Chếnh choáng đời, lếnh láng bản thảo
Mã hóa hồn muôn kiếp sau.

Khi nhà văn uống rượu cạn đêm sâu
Khi hạt gạo hạt vàng, giọt rượu giọt châu
Trái tim ủ men
Vắt ra Sóng Gầm, sông Đà.

Trái đất nửa sáng nửa tối
Nhân gian nửa thức nửa ngủ
Văn chương nửa tỉnh nửa mê
Những ngôi sao say bí tỉ
Ngã vào tâm hồn nhà văn.

Nguyễn Tuân
Nguyên Hồng
Hai giọt
Hai chữ
Lăn vào đời
Cơn mê tỉnh giấc con người.


Nguồn: http://www.thpt-quangthan...ail&cid=12&id=112