Cơn bão siêu tốc đi qua
Sóng như thú hoang chồm tan bờ cát
Những ngôi sao biến mất
Những lâu đài bị xoa tên.

Sau phút vũ trụ cuồng điên
Chợt hiện chân trời cánh hải âu mỏng mảnh
Bạo liệt vĩnh hằng có thể tan ra
Nhưng chẳng ai hiểu nổi
Từ đâu cánh chim bay về?

Với em,
Sau cuộc chia li cũng thế
Ở đâu tan hoang thế giới
Ở đâu thất thường nhân loại
Ở đây em vẫn vẹn nguyên.

Có thể em là cánh chim
Của một giấc mơ mà em không biết.


Nguồn: http://www.thpt-quangthan...ail&cid=12&id=112