Cuộc đời dài lâu đứng về phía nhà thơ
Bởi không - sao chúng ta hôm nay còn được đọc

Một Nguyễn Trãi (thế kỷ ấy chưa có nhà in)
Dạy ta: Người trước hết yêu người
Một Nguyễn Du: Hãy trân trọng mối tình và cảnh giác
Khi đời còn hai mặt
Một Cao Bá quát: Khẳng định nhân cách nhà thơ
Biết nổi giận bởi thương đời
Em hãy vui hôm nay
Nếu thiếu vắng những khuôn mặt thơ em yêu trong nhiều tuyển tập
Cuộc giám định thơ ca xin tín nhiệm mai đời...