Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 06:36

Huế có đường Nguyễn Du nhưng còn thiếu tượng tác giả truyện Kiều
Và thiếu tượng một nhà thơ Hà Nội
Nhà thơ nhìn dòng Hương Giang giống lưỡi gươm trần
Tự Đức chữa Kiều và hành hình Cao Bá Quát
Nhưng không xóa nổi Nguyễn Du càng khiến đời sau yêu mến mãi Chu Thần
Mỗi bước sáng nay dạo chơi trên thành phố Huế
Tôi tưởng như được gặp hai nhà thơ lớn rất vui đang cười vẫy tôi gần...