Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/11/2014 16:38, số lượt xem: 362

Có một người lầm lũi
Tìm lại dấu yêu xưa
Dấu còn khoe với nắng
Chỉ lòng người giăng mưa