Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2015 14:03, số lượt xem: 385

Người đi đi mãi không về phố
Lá rải mùa thương níu gót giầy
Em đi phố cũ gom đầy nắng
Để lại bóng sầu cũng quắt quay