Xin em đừng chớ quay lưng
Lòng anh tha thiết vô cùng tình em
Anh mơ ước chỉ mình em
Đừng quay lưng
Đừng đóng cửa hỡi em yêu kiều
Lòng mong chỉ có em yêu
Xin em siết chặt thật nhiều với anh
Anh cần ánh sáng em xanh
Xin em hãy đến bến tình với anh

Xin em ở lại cùng anh
Yêu thương tất cả nguyện xin trao tình
Em hãy ở lại cùng anh
Cho anh sức mạnh để dành yêu em
Ở lại cùng anh nhé em
Rồi đôi tim sẽ cùng tìm lối qua
Ở lại em nhé đừng xa
Cho anh trú ngụ khi xa thiên thần

Xin em chớ hãy quay lưng
Anh đây tha thiết ân cần tình em
Niềm mơ duy nhất có em
Em ơi siết chặt anh thêm vào lòng
Từ em ánh sáng anh mong
Chỉ cần em đến như lòng anh mơ

Ở cùng anh nhé nàng thơ
Cho em tất cả tôn thờ yêu thương
Ở cùng anh nhé người thương
Yêu em hết cả sức cường trong anh
Xin em ở lại bên anh
Đôi tim tìm thấy tình xanh trên đường

Xin ở lại đây với anh
Hãy là nơi chốn cho anh nương nhờ
Khi thiên thần đã khuất mờ


12.5.16