Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 14/03/2020 20:46, số lượt xem: 76
Những bài thơ tình được viết trong những cơn say, vì tỉnh làm sao mà viết được!