Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 09/05/2022 10:18, số lượt xem: 120

Ta là ai? Có đôi lần ta hỏi:
Là cát vàng hay biển rộng bao la?
- Ta là ta, là riêng, là duy nhất,
Lại đôi lần ta chẳng phải là ta.

Ở giữa đời ta cánh diều phiêu bạt,
Nơi lòng mẹ ta hoá hạt châu sa.
Ta là ai giữa biển vàng cát bạt,
Một hạt bụi có hoá được thân ta?

Ta là ai?
- Là ta, là mãi mãi,
Mang chí dời lấp cả những non sông.
Ta là ai?
- Là ta, là bé nhỏ,
Mang tâm nhàn sống chẳng những âu lo.

Ta là ai?
- Là ta, là lạ lẫm,
Là thân phàm huyết nhục giữa trần ai.
Ta gặp ta giữa dòng đời sâu thẳm,
Chợt ngỡ ngàng ta hỏi: Ta là ai?

Ta là ai?
- Là hồn thơ bay mãi,
Tìm khoảng trời nơi biển vắng trong ta.
Ta là ai?
- Là ta, lại chẳng phải,
Vì chẳng phải chính vậy mới là ta.

Sáng ngày 21-12-2019