Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 17/10/2020 19:02, số lượt xem: 49

Tình yêu vững chắc sợ gì lay
Biết nghĩ về nhau đẹp tháng ngày
Sợi chỉ tơ hồng luôn thắm đượm
Cung lòng gắn quyện mãi nồng say
Niềm tin nở rộ người phương ấy
Bể ái trào dâng kẻ chốn này
Xích lại muôn trùng xa vạn dặm
Cau trầu vẹn nghĩa thế mà hay.

07-2020