Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 18/10/2020 19:00, số lượt xem: 109

Chập chững bước đời tu
Phong sương khói mịt mù
Đường đi giăng bão táp
Nẻo đến trải âm u
Cõi thế đầy tranh chấp
Trần gian lắm oán thù
Vui buồn không lẫn tránh
Sướng khổ với Giê-su.

13-08-2020