Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 18/10/2020 18:46, số lượt xem: 23

Trông hàng phượng vĩ chợt khai hè
Khắp nẻo xa gần rộn tiếng ve
Giọt nắng lưu hoài trên búp huệ
Làn sương đọng lại dưới bông chè
Vài nơi gái xóm không thèm bịt
Mấy chỗ trai làng cũng muốn khoe
Cứ ngỡ xuân tàn phơi áo mỏng
Nhìn lâu ngắm kỹ mắt thêm nhoè.

01-05-2020