Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/09/2019 09:08, số lượt xem: 81

Ước gì...
Về lại trường xưa
Nhìn qua khóm lá
Nghe mưa trong lòng!.
Ước gì...
Về lại tuổi hồng
Chờ cơn mưa đổ
Cả phòng tắm mưa!.
Có ai
Về lại trường xưa?
Cho tôi nhặt với
Hạt mưa năm nào!.

FCF - TP Tây Ninh T09/2017.