Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2019 12:13, số lượt xem: 125

Ước gì!
Còn tuổi thơ ngây
Cho tôi được sống
Những ngày trong mơ!.
Ước gì!
Về lại tuổi thơ
Cho tôi thong thả
Từng giờ rong chơi!.
Ước gì!
Trở lại một thời
Giúp ai nhặt cánh
Phượng rơi sân trường!.
Hoa khô
Ép lại còn thương!
Trách xưa không nói
Hoa buồn tả tơi!.

FCF-TP Tây Ninh T10/2017.