15.00
Đăng ngày 19/09/2019 08:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/10/2019 16:44, số lượt xem: 116

Em hỏi anh rằng chiếc lá xanh
Sang thu sao lá vội lìa cành?
Vì lá như người mang phận kiếp
Phù du thoáng tựa mộng năm canh!.

Em hỏi anh rằng cánh chim câu
Bỏ phố lên rừng để về đâu?
Vì đất cơ duyên đầy cạm bẫy
Chim về an lạc với rừng sâu!.

Em hỏi anh rằng áng mây bay
Lang thang sao chẳng ngại đêm ngày?
Vì áng mây làm thân phiêu lãng
Gieo hạt mưa lòng hái hương say!.

Em hỏi anh rằng sóng biển khơi
Ngàn năm sao mãi quyện bãi bồi?
Vì sóng yêu bờ muôn kiếp trước
Nên trọn kiếp này nguyện có đôi!.

FCF - TP Tây Ninh T07/2019.