Tặng Vladimir Sokolov

Cỏ vừa xanh mượt
Nắng vừa sáng soi
Nỗi đau không buốt
Nỗi đau chín rồi

Thông cao lộng gió
Bóng tròn thời gian
Có gì cản nổi?
Có gì che ngang?

Bạn cũ tôi ơi
Lâu rồi thuộc nết
Tranh cãi làm chi
Thôi cùng nâng cốc!

Tấm lòng chân thật
Đủ quý vô ngần
Lời khuyên mới nữa
Cần chi mà cần!

Cuộc đời nếu dở
Khuyên nhau càng buồn
Dạy nhau nên tốt
Càng tức cười hơn!

Chỉ nên tước đi
Những điều không đạt
Thẳng tay mà gạt
Cho xa khỏi mình!

Còn gì băn khoăn
Không vui nữa bạn?
Vỏ cây bóc chán
Thì còn lõi cây!

Còn cả rừng cây
Nấm đâu xiết kể!
Còn đó Puskin
Còn bầy con trẻ!

Còn sóc trong lá
Còn nắng ngoài hiên
Đĩa còn chút nhắm
Rượu còn chút men!


Tháng Tám 1972
Nguồn: Lọ lem (thơ), Eptusenkô, NXB Tác phẩm mới, 1982
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)