Thân hình ấy, hãy nhớ không chỉ vì em tuyệt vời đáng yêu
không chỉ vì những chiếc giường em đã nằm lên
mà bởi cả những khát khao em rạo rực mở to
trong cặp mắt nhìn
và những âm thanh run rẩy thì thầm -
và cả sự trở ngại tình cờ không đáng kể.

Bây giờ tất cả đã hoàn toàn thuộc về quá khứ
dường như ngay cả nếu em chịu thua những khát khao anh –
chúng mới rạo rực làm sao,
thì hãy nhớ, trong cặp mắt nhìn em chăm chú
những lời thì thầm cho em mới run rẩy làm sao.


Dịch từ bản tiếng Anh "Body, remember..."
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."