15.00
Nước: New Zealand
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 21/11/2008 23:20 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/11/2008 23:25 bởi hongha83
Charles Orwell Brasch (1909-1973) nhà thơ, biên tập viên văn học người New Zealand. Học tại các trường Waitaki và St John, Oxford. Nhiều năm sống ở nước ngoài, làm giáo viên ở Anh, nhà khảo cổ học ở Ai Cập và làm viên chức ở London trong thời chiến. Năm 1947, ông trở về New Zealand và sáng lập tạp chí Landfall.

Tác phẩm:
- The Land and the People, and Other Poems, 1933.