龍城覽勝有感

第一繁華此舊京,
濃山珥水最高清。
千年城郭空今古,
十里街坊老死生。
寒食侯家煙色淡,
香風酒店柳花明。
不堪泛艇西湖月,
故國斜陽笛數聲。

 

Long Thành lãm thắng hữu cảm

Đệ nhất phồn hoa thử cựu kinh,
Nùng sơn, Nhị thuỷ tối cao thanh.
Thiên niên thành quách không kim cổ,
Thập lý nhai phường lão tử sinh.
Hàn thực hầu gia yên sắc đạm,
Hương phong tửu điếm liễu hoa minh.
Bất kham phiếm đĩnh Tây hồ nguyệt,
Cố quốc tà dương địch sổ thanh.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bậc nhất phồn hoa kinh khuyết cũ
Cao sâu Nùng Nhị vẫn sơn hà
Thành trì trơ mấy hồi kim cổ
Phường phố thay bao lớp trẻ già
Tết lạnh cửa hầu màu lạt khói
Gió thơm quán rượu liễu tươi hoa
Hồ Tây khôn nỡ thuyền trăng dạo
Sáo gọi hồn quê rộn bóng tà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phồn hoa đệ nhất chốn kinh xưa
Sông Nhị núi Nùng cảnh dễ ưa
Sống thác phố phường bao lớp nhỉ
Cổ kim thành quách vạn năm chưa
Nhà hầu hàn thực khói chiều nhạt
Quán rượu gió thơm hương liễu đưa
Thuyền dạo Hồ Tây không nỡ ngắm
Bóng tà tiếng sáo gợi niềm xưa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đệ nhất phồn hoa chốn cựu kinh,
Núi Nùng sông Nhị cảnh thanh bình,
Trơ gan thành quách qua kim cổ.
Bao lớp phố phường thay tử sinh.
Hàn thực tết nhà hầu khói nhạt,
Gió thơm quán rượu liễu khoe hình.
Hồ Tây trăng rọi không còn ngắm,
Tiếng địch bóng tà nhớ xứ mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời