Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2019 21:07, số lượt xem: 81

Giờ này trong lòng chẳng lặng im
Giờ này đã thoáng vào canh đêm
Giờ này như lòng ngập bão tố
Giờ này mây đen phủ đầy trời
Giờ này anh gọi gọi em ơi
Giờ này hồn trôi tận cuối trời
Giờ này cạn ly một mình vắng
Giờ này từng đêm lòng chẳng vui
Giờ này trong lòng có em thôi
Giờ này anh ngó về khung trời
Giờ này mình anh bơ vơ vắng
Giờ này hồn anh thơ thẩn trôi
Giờ này bão mưa rong ruổi rơi
Giờ này ẩm ướt hồn đêm rồi
Giờ này trong lòng thì thầm tiếng
Giờ này từng đêm vắng em ngồi

08.30 giờ đêm 12.12.2016
giờ này đã khuya vắng em ngồi