Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:58, số lượt xem: 153

Tiếng ai vang vẳng trời xa
Vẫn còn vân vướng đêm khuya tiếng cười
Việt Nam cách trở xa khơi
Chiều nay ngồi xuống vơi vơi nhớ nàng
Xa xôi hình bóng bên đàng
Kiếm đâu tiên bóng đêm hoang lạnh lùng
Ánh sao nhấp nháy đêm trong
Đêm nay ngồi xuống mỏng manh chén trà
Ánh sao in nét trong ly
Trong lòng lại thấy lậm lỳ nhớ mong
Đường tình cách trở xa xăm
Bóng ai phảng phất trong lòng đêm nay
Bên trời thầm gọi sao hay
Vẫn thầm thương nhớ đêm nay bóng người

10:00 đêm 17.08.2012
lòng anh vẫn nhớ đêm nay bóng người