Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:26, số lượt xem: 108

Đông này lạnh giá bờ mi
Sao lòng lại thấy lậm lỳ chuyện xưa
Từng đêm phảng phất đong đưa 
Bóng ai chẳng nhớ chuyện xưa vẫn còn
Chợt choàng đêm vắng mỏi mòn
Bên đường đã vắng đâu còn bóng xưa
Sương rơi óng ánh đêm khuya
Ngồi khoe sương đổ đong đưa nhớ người

08.00 đêm 22.06.2012
hạt sương rơi đọng trên mi từ lúc nào