Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 21:19, số lượt xem: 128

Thầm tiếng gọi đêm nay
Hiên ngoài chẳng bóng ai
Phe phẩy tiếng gió nhẹ
Gọi khẽ khẽ tên em

Thầm tiếng trong lòng thương
Ai vẽ nỗi đoạn trường
Xa nhau cho thầm ngóng
Gom từng nén hương đêm

Thầm tiếng đổ trong tim
Thời gian biết đâu tìm
Lòng ngập mùi sương gió
Chẳng đêm nào lặng im

Thầm tiếng gọi tới em
Xa nhau biết đâu đền
Trong lòng mây đen tối
Đường lối nào gặp em

10:10 đêm 12.02.2013
đêm mùng 02 tết