Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:19, số lượt xem: 112

Nhiều đêm tận lòng nhớ
Bóng ai chẳng trở về
Bao năm xa nhau đó
Vẫn gọn trong cơn mê

Nhiều đêm ngồi thẩn thơ
Ngơ ngẩn bóng ai xa
Còn bao lời tâm sự
Vẫn in giấu trong thơ

Nhiều đêm trong cơn mơ
Ngập tràn tiếng gọi chờ
Ai nghe lòng anh đó
Thầm tiếng gọi đêm khuya

Nhiều đêm từng bước đi
Hỏi lòng đã quên gì
Tên em anh còn nhớ
Bóng em vẫn đề ghi

09:45 đêm 07.09.2012
anh vẫn in bóng em trong lòng