15.00
Đăng ngày 09/07/2017 20:07, số lượt xem: 91

Thao thức trong tâm cơn mộng dài
Bềnh bồng hồn trôi tận cuối trời
Tận phương trời xa bóng ai đó
Sao gửi lòng thương tới tay người

Thao thức bao mùa lá rụng trôi
Hồn bơ vơ lạc tận góc trời
Phương xa mỏi mòn đêm thương nhớ
Thơ thẩn trong đêm thêm ngậm ngùi

10.00 đêm 13.03.2012
thao thức đêm một mình thấy lạnh sầu