Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 19:51, số lượt xem: 64

Thấy áng mây trôi tận cuối trời
Sao gửi theo mây tới em ơi
Lời hẹn hò hứa trao nhau đó
Vẫn gọn trong lòng một bóng người
Ngó áng mây trôi lòng chẳng vui
Chỉ biết thầm thương thầm tên người
Bên trời một bóng gió thổi đó
Lòng anh in mãi nhớ muôn đời

10.20 đêm 02.03.2017
cầu cho duyên được bên nhau