Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 20:57, số lượt xem: 195

Hỏi trong lòng nhớ ai từng đêm trôi
trạm thời gian đêm đến đứng lại ngồi
nén thở dài nhiều cơn thầm thương ngóng
cầu cho duyên ngồi ngóng có luân hồi

Hỏi trong lòng còn nhớ em chẳng vơi
những đêm sang ngồi nghe tiếng thở dài
thẹn thùng lòng bao lời khi xa đó
từng giấc mơ in mãi chẳng quên người

Hỏi lòng mình sao thương mãi chẳng vơi
hỏi từng mùa sương rơi phủ khắp trời
hỏi tuần trăng đã trôi từng tuần ấy
như nhắc nhủ lòng anh nhớ tới người

Hỏi tới em sao lòng thấy vui tươi
mỗi lần nhớ tới em đứng lại ngồi
hồn trôi xa bao mùa miền thương ấy
tặng tận tay tận lòng từng đêm ơi

09:30 đêm 27.03.2015
ngồi sầu vắng đường đời đêm nay