Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 21:15, số lượt xem: 140

Xa nhau lòng thấy nhớ ơi
Xa nhau phiền phã đôi môi đêm về
Xa nhau gây cảnh chán chê
Xa nhau thầm gọi tỉ tê tên người
Xa nhau sao có tiếng vui
Xa nhau phủ tiếng buồn vơi trong lòng
Xa nhau một bước một mong
Xa nhau càng thấy trong lòng thương thêm

10:30 đêm 30.06.2013
ngồi tỉ tê viết bài thơ này