Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 19:58, số lượt xem: 107

Xa cây hoa lá úa tàn
Xa nhau nhiều lúc đêm hoang nhớ người
Xa bầy chim hót buồn ơi
Xa tổ đâu biết đâu nơi chỗ dừng
Xa hồn lang đãng đêm mong
Xa nhau nhiều lúc gọi thầm tên nhau
Xa đường cách trở biết sao
Xa bóng xa nhớ biết đâu mà tìm
Xa nhau nào biết đôi bên
Xa tim xa bóng sao im nỗi chờ
Xa nhau gây bước thẫn thơ
Xa nhau xây dựng nhiều cơn mơ buồn
Xa nhau lén gọi thầm tên
Xa nhau để lại nét in bóng người
Xa nhau sao rõ em ơi
Xa thời gian đã sương rơi phủ mờ

10:30 đêm 27.08.2012
xa thời gian sợ sương phủ mờ nhau