Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:46, số lượt xem: 97

Tiếng lá lòng thở than
Đã mấy năm vắng nàng
Hình bóng còn vương vấn
Đêm xuống ngồi ngó sang
Tiếng lòng gọi chờ mong
Xa bóng nhau mấy năm
Ngồi đêm buồn trông ngóng
Ngó về nơi xa xăm
Tiếng nhớ tiếng hỏi thăm
Xôn xao trong lòng đó
Mai mình có em anh
Tiếng tim đổ cả năm
Đến từng đêm khuya nằm
Mang mang trong cơn nhớ
Cả giấc mơ đến thăm