15.00
Đăng ngày 17/09/2016 18:10, số lượt xem: 174

Có năm mới từng năm
năm nào cũng xuân thăm
có từng mùa thăm viếng
xuôi vần đến từng năm

Nơi gần nơi xa xăm
tiếng gọi hay gọi thầm
trong mơ hay tỉnh ấy
tiếng vui hay buồn tâm

Có lẽ là tiếng lòng
trôi về cõi xa xăm
từng đêm dài canh vắng
ngập lòng tiếng thở than

Lòng sao thấy lo âu
nhớ thương vẫn một màu
dù vẫn xa phương ấy
có lẽ là duyên nhau

08:30 đêm 21.12.2014
tặng về Thủ Đức