Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:39, số lượt xem: 104

Tiếng ai như mến thương
Vọng từ cuối trời phương
Trôi theo cơn mây gió
Nghe giọng tiếng như quen
Tiếng ai nghe trong đêm
Tiếp theo một tiếng buồn
Lại tiếp một tiếng nhớ
Đưa lại từ cuối phương
Tiếng ai nhắc nhủ đêm
Lá lòng anh chẳng im
Tim đổ những cơn nhớ
Mong chờ có mình em
Tiếng ai dài qua đêm
Nhắc nhủ mối tình duyên
Đêm nào cũng đưa đến
Có em bên cạnh đêm