Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2018 20:53, số lượt xem: 110

Ngóng chờ một bóng ai
Mà như ngó mùa trôi
Như đông sương mây gió
Ngồi ngó mãi khung trời

Ngóng chờ tiếng từng đêm
Như theo trăng xế rèm
Như phảng phất theo gió
Mà chẳng rõ tiếng em

Ngóng chờ lòng chẵng yên
Bao mưa đổ thời gian
Ngập cả bờ bến ngóng
Sầu sầu vắng qua đêm

Ngóng chờ có mình em
Mà xa tít cuối đường
Nơi Việt Nam bên đó
Bên Úc ngồi ngó sang

09.30 đêm 28.07.2016
lòng buồn ngồi ngó về cuối trời