Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:26, số lượt xem: 118

Mong ngày anh thấy em
Bên cạnh bóng cạnh tim
Khỏi ngó chân trời đó
Khỏi gửi lời nhớ đêm
Mong ngày anh có em
Khói bếp từng chiều lên
Mùi cơm canh em nấu
Thì mái nhà ấm êm
Mong chung nhau đường duyên
Đừng lẻ đôi cho phiền
Mỗi nơi mỗi người sống
Lòng đêm sẽ vắng em
Mong chung giường đêm thương
Hai lòng hai nơi buồn
Nếu cứ mãi xa đó
Lại đêm nhớ ngày thương