Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2016 10:57, số lượt xem: 187

Màn đêm rơi phủ ngập trần gian
đó báo đêm sang khắp ngả đường
sáng mai chậm chậm vui chờ đến
lòng người tối đên phủ canh buồn

Xa nhau vẫn xa biệt trời phương
ngồi ngó hạt gió những chiều buồn
đêm đếm hạt thương hai năm đã
anh ở xa em vẫn xa đường

Đêm nào vẫn xa cách mùi thương
cách hồn xa bóng lòng thêm buồn
đêm nhớ ngày thương sao sánh đủ
gom lại cơn nhớ trong lòng thương

Đêm nào lòng anh vẫn có em
trong tim thì thào em biết không???
cõi xa cõi sầu bên này ấy
đêm buồn canh nhớ một cõi mong

10:30 đêm 15.11.2014
tựa đề của em, trong lòng anh cũng buồn nhớ giống em