Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:50, số lượt xem: 121

Khi đêm nào cũng xin
Lặng lặng ngó bên thềm
Rồi ngó về phương đó
Chợt choàng như bóng em
Khi nào gió mây tan
Để anh ngó thấy nàng
Gửi nỗi lòng đêm đến
Khỏi thơ thẩn đêm sang
Khi nào đêm có trăng
Anh chẳng vui đêm nằm
Ngồi nhặt hạt trăng đổ
Gửi về chốn xa xăm
Khi nào giấc mơ thăm
Giường gối lạnh hoang nằm
Tiếng gió chen khe cửa
Lòng vừa nhớ vừa than