Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:53, số lượt xem: 156

Khi một lòng yêu xa
Thêu dệt thành dòng thơ
Xin gió mây cho gửi
Đừng bỏ rơi lững lờ
Khi anh viết dòng thơ
Trà khuya cạn từng ly
Dòng thơ như đòi hỏi
Muốn gửi em lời chờ
Khi nào lòng bão mưa
Năm canh vẫn còn thừa
Muốn đưa hồn anh tới
Nơi xa xôi đêm mờ
Khi đêm ngồi ngó xa
Buồn buồn một mình khuya
Trong lá lòng than đó
Tên em với câu chờ