Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:36, số lượt xem: 79

Khi những đêm ngẩn ngơ
Trong lòng phủ ngập mưa
Lủi thủi một mình bóng
Trong lòng như cay chua
Khi thấy đôi mình xa
Đừng quên nhắn tin về
Xa thân gần lòng ấy
Đừng đề cho phân chia
Khi đôi mình nhớ nhau
Đừng gây nỗi thương sầu
Để cho mờ bóng đó
Mai sau sao gặp nhau
Khi nào lòng anh thương
Anh ngó cuối trời phương
Để cho giảm cơn nhớ
Đêm về mới nhớ thêm