Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 21:14, số lượt xem: 98

Lời gọi em sáng chiều
Mình em đó anh yêu
Dòng thơ lạnh sầu đó
Tình yêu buồn biết bao
Em ở góc phương nào
Thử đếm giấc chiêm bao
Mà mình mãi xa đó
Gối chăn cũng than sầu
Khi thấy đôi mình xa
Lòng yêu đủ cay chua
Đêm mời canh sầu đến
Giữ gọn cho mặn mà
Khi biết mình cách xa
Yêu thương thêm thiết tha
Lời hẹn hò nhau đó
Đừng để cho phai mờ