Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:53, số lượt xem: 113

Mỗi gom mỗi ngày thêm
Một ít cũng nhặt em
Gom thời gian sẽ có
Đủ hai đôi lòng thương
Mỗi ngày như mỗi đêm
Đừng cho nhạt lòng thương
Tô cho đậm đà nét
Để lòng tha thiết thêm
Mỗi người mình mỗi gom
Cho đủ gọn tình yêu
Bao giờ bếp chiều khói
Bên nhau sáng trưa chiều
Mỗi lòng người có yêu
Ngồi đếm đã bao nhiêu
Mình mang gom nhau ấy
Cho đầy bước đời duyên