Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:08, số lượt xem: 101

Đếm từng bước nội trôi
Lang thang đứng lại ngồi
Nhớ từng lời em đó
Như buồn theo mùa trôi
Đếm từng đêm xa người
Phủ trắng màu sương rơi
Sầu sầu mang mang đó
Gợn lòng thêm nhớ người
Đếm ngày ngó khung trời
Mỗi người mình mỗi nơi
Đừng quên nhau em nhá
Thiết tha mình em thôi
Đếm lời trò chuyện vui
Em cho anh tiếng cười
Lời an ủi nhau ấy
Đêm đó thấy lòng vui