Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:53, số lượt xem: 111

Từng đêm ngó đường đi
Thủ Đức xa tít mờ
Chân trời góc biển ấy
Lòng thêm thấy nhạt khu
Dù chúng mình cách xa
Từng đêm vẫn gọi về
Từng lời trò chuyện ấy
Gồng gánh nỗi buồn chia
Đừng để lạnh bờ mi
Lang thang hồn đêm khuya
Không nơi bờ bến nghỉ
Tìm kiếm em bên kia
Trạm ngồi trạm đến khuya
Trạm đôi mình khi xa
Trạm buồn trạm mong ấy
Trạm ngồi ngó đường đi