Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2017 12:39, số lượt xem: 141

Trôi từng đêm hồn trôi cuối trời kia
Về miền yêu miền thương cách xa bờ
Vẫn còn trôi trôi dài từng đêm đến
Hỏi ai thương ai mến bên bờ kia

Về bên đó có em từng đêm khuya
Trôi về bến lòng em gọn trong mơ
Khỏi buồn sầu lang thang tâm cảnh đó
Có em gồng em gánh nỗi buồn chia

Cầu bao giờ anh được về chốn xa
Về bên cạnh em anh chung mái nhà
Bát cơm rau mắm muối từng bữa đó
Bữa cơm ăn lòng quê với em xa

Cầu bao giờ anh được ngồi đêm khuya
Bên cạnh em trà ly ngắm trăng về
Ghi dòng thơ với em từng đêm đó
Bên cạnh lòng cạnh nhớ dài đêm khuya

08:30 đêm 18.11.2015
đêm nay hồn trôi thơ thẩn về bên kia