Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:43, số lượt xem: 98

Hỏi ai cho lòng đêm vui
Hỏi ai cho khỏi đứng ngồi qua đêm
Hỏi ai cho gọn lòng thương
Hỏi ai ai giúp cho yên lòng chờ
Hỏi ai trong giấc mơ khuya
Hỏi ai ai vẽ cho anh ngắm nàng
Hỏi ai cho giảm cơn buồn
Hỏi xuân xuân lại quên mang em về
Hỏi xuân xuân đã trôi đi
Hỏi xuân năm tới mới về viếng thăm
Hỏi xuân đừng có quên em
Hỏi xuân năm tới nhớ mang em về
Hỏi thu thu lại chẳng nghe
Hỏi thu thu chỉ vuốt ve cây cành
Hỏi ai cho gọn lòng thương
Hỏi đông chỉ biết đổ sương mịt mù