Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2018 19:38, số lượt xem: 116

Nửa đi nửa đứng qua rèm
Nửa xa nửa cách càng thêm nhớ nàng
Nửa đường cách trở buồn mang
Nửa bóng trời lại tặng trang cách bờ
Chỉ biết thơ thẩn đêm khuya
Chỉ biết sầu vắng phân chia bầu trời
Chỉ ngồi ngó chốn xa xôi
Chỉ cầu xin khấn chung đôi mai về
Chỉ biết ngồi xuống tỉ tê
Chỉ biết than thở đêm khuya với lòng
Chỉ biết số phận long đong
Chỉ biết đã mấy mùa đông trôi về
Chỉ hồn thơ thẩn qua bờ
Chỉ ngồi than thở từng giờ phút trôi
Chỉ biết cách bóng xa người
Chỉ thầm thương trộm bóng người từng đêm