15.00
Đăng ngày 04/08/2018 19:36, số lượt xem: 93

Nửa đi nửa đứng nửa ngồi
Nửa yêu thương đó lâu rồi mình quen
Nửa đêm trăng sánh khuya rèm
Nửa thương nửa nhớ qua đêm bóng người
Nửa hình nửa bóng nhớ ơi
Nửa ngóng em đó nửa ngồi thở than
Nửa đêm sương đổ trắng màng
Nửa lòng ai hiểu đêm sang một mình
Nửa đêm lòng thấy bất bình
Nửa đêm lòng thấy chẳng im chút nào
Nửa lòng thương nhớ xôn xao
Nửa gom nửa nhặt để vào bến mơ
Nửa đêm lòng thấy thẩn thơ
Nửa chờ chờ mãi bao giờ bên nhau
Nửa tim nửa gọi nửa sầu
Nửa xin nửa khấn nửa cầu từng đêm